SOCIAL MEDIA

⏱Full-time     ★1 người     $12-15 triệu

MARKETING EXECUTIVE

⏱Full-time     ★1 người     $8-12 triệu

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN THẺ HỘI VIÊN

⏱Full-time     ★7 người     $10-30 triệu

HUẤN LUYỆN VIÊN

⏱Full-time     ★3 người     $10-50triệu

GETFIT TUYỂN DỤNG SALE & SALES LEADER

⏱Full-time     ★5 người     $10-50triệu