Class Time Table

Là chuyên đề căn bản, lý tưởng cho đối tượng mới bắt đầu tập yoga, là chuyên đề với các tư thế đơn giản, nhẹ nhàng, chú trọng về kỹ thuật thở. Chuyên đề sẽ mang lại cho bạn 1 khởi đầu mới, để bạn hiểu rõ hơn về cơ thể của chính mình."

Day Time Trainer
Monday 06:00 - 07:00