Fitness

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc Xây dựng và phát triển kinh doanh kênh khách hàng doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trong việc xác định, xây dựng, phát

TUYỂN DỤNG HUẤN LUYỆN VIÊN

HUẤN LUYỆN VIÊN Mô tả công việc Hướng dẫn khách hàng tập luyện Bán gói sản phẩm huấn luyện viên Quản lý phòng tập, trực sàn tạo không gian thoải