Meditation

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH Mô tả công việc Xây dựng và phát triển kinh doanh kênh khách hàng doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm trong việc xác định, xây dựng, phát