Andrew

Kickfit Trainer

Biography

KICKFIT TRAINER, PERSONAL TRAINER

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

– 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về Striking
– 3 năm kinh nghiệm giảng dạy boxing, kickfit
– 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Brasil Jiujitsu ( Gi & no Gi), MMA

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

– Trình độ chuyên môn
– 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về MuayThai
– 3 năm kinh nghiệm tập luyện boxing, kickfit
– 2 năm kinh nghiệm tập luyện Brasil Jiujitsu ( Grappling)

PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN
– Trao đổi thông tin , tìm hiểu và chia sẽ khắc phục tâm lý tạo động lực cho khách hàng.
– Thân thiện , vui vẻ , nhiệt tình , nghiêm túc và tâm huyết trong huấn luyện.
– Biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu khách hàng.
– Kết quả luôn được bảo đảm cho khách hàng.
“An toàn trong tập luyện là ưu tiên hàng đầu.”

 

Skills

Kickboxing
99%
Fitness
50%