Bin Nguyễn

Fitness Supervisor

Biography

FITNESS SUPERVISOR

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
– Certificates “Getfit X” at Getfit Academy Sports Research & Training Institute.
– Huấn luyện viên theo chương trình NASM OF THE USA.
– Huấn luyện viên chuẩn sao của Liên đoàn Cử tạ & Thể hình TPHCM.
– Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao Getfit Academy.
– Chứng nhận HLV Võ Thuật LV.1 tại Getfit Academy.
– Chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn bộ môn Fitness- Thể hình của Tổng cục TDTT Việt Nam.
– Chứng nhận huấn luyện tạ đa năng YBell Coaching của Active Lifestyle.
– Chứng nhận CBR” Chứng nhận sơ cấp cứu cơ bản” của Sở Y tế- Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
– Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo ( vận động và dinh dưỡng cho người Thoát vị đĩa đệm) tại Getfit Academy.
– Certified Personal Fitness Trainer of Getfit Fitness
– Certified Kitfit Fitness Trainer of Getfit Fitness.

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH
– 5 năm huấn luyện và giảng dạy khách
– 5 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness
– 2 năm kinh nghiệm tập luyện Kick Boxing

Skills

Fitness
99%
Kickboxing
99%