Joyce

Fitness Trainer

Biography

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

– Huấn luyện viên theo chương trình NASM OF THE USA.

– Huấn luyện viên chuẩn sao của Liên đoàn Cử tạ & Thể hình TPHCM.

– Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao Getfit Academy.

– Chứng nhận HLV Võ Thuật LV.1 tại Getfit Academy.

– Chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn bộ môn Fitness

– Thể hình của Tổng cục TDTT Việt Nam.

– Chứng nhận huấn luyện tạ đa năng YBell Coaching của Active Lifestyle.

– Chứng nhận CPR” Chứng nhận sơ cấp cứu cơ bản” của Sở Y tế- Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.

– Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo ( vận động và dinh dưỡng cho người Thoát vị đĩa đệm) tại Getfit Academy.

– Certified Personal Fitness Trainer of Getfit Fitness Sport Joint Stock Company.

– Functional Training Certification of Functional Institute.

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

– 7 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness

PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

Hiệu quả làm uy tín – “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một chân”.

Skills

Fitness
99%