Huấn Luyện Viên

Martin Dương

Senior Trainer

  Class Schedule

  • Wednesday:09:00 - 10:00
  • Sunday:18:00 - 19:00

  Biography

  SENIOR TRAINER – KICK BOXING TRAINER

  Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Thể Thao Chuyên Ngành Giáo Dục Thể Chất – Võ Thuật
  • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  • Chứng nhận là HLV thể hình tại Getfit GYM & YOGA
  • Certified Teacher of Swimming and Water Safety.
  • Huấn luyện theo chương trình NASM OF THE USA.
  • Chứng nhận HLV Taekwondo IV Đẳng.
  • Certified Personal Fitness Trainer of Getfit Fitness Sport Joint Stock Company
  • Functional Training Certification Of Functional Íntitute.
  • Certified CPR Of Ho Chi Minh University Of Medicine And Pharmacy

  Kinh nghiệm – Thành tích

  • 4 năm học tập và rèn luyện kiến thức Tại trường ĐH
  • 2 năm tham gia tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness
  • 8 năm tập luyện và thi đấu môn võ Taekwondo.
  • 4 năm tập luyện và thi đấu võ cổ truyền.

  Phong cách huấn luyện và chuyên môn

  • Thân thiện – Vui vẻ – Nhiệt tình – Tâm huyết trong huấn luyện.

  Skills

  Yoga
  99%
  Boxing
  99%
  GYM
  99%