Mike Trương

Biography

SENIOUR TRAINER

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
– Chứng chỉ HLV Getfit Academy.
– Chứng chỉ HLV Kick – Boxing Getfit Academy.
– Chứng chỉ Y’bell Coaching của NASM.

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH
– 5 năm tập luyện và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Fitness
– Mentor cho dự án của công ty Tangram

PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN VÀ CHUYÊN MÔN
– My mission is to empower individuals to live a healthy life.

Skills

Fitness
99%