Tom Ngô

Fitness Trainer

Biography

FITNESS TRAINER

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
– Huấn luyện viên chuẩn sao của Liên đoàn Cử tạ & Thể hình TPHCM.
– Functional Training Certification of Functional Institute.
– Huấn luyện viên chuẩn sao của Liên đoàn Cử tạ & Thể hình TPHCM
– Chứng nhận HLV cá nhân Fitness- Thể hình chuyên nghiệp tại viện Đào tạo & Nghiên cứu thể thao Getfit Academy.
– Chứng nhận HLV Võ Thuật LV.1 tại Getfit Academy.
– Chứng nhận tập huấn chuyên môn cho người hướng dẫn bộ môn Fitness- Thể hình của Tổng cục TDTT Việt Nam.
– Chứng nhận huấn luyện tạ đa năng YBell Coaching của Active Lifestyle.
– Chứng nhận CPR” Chứng nhận sơ cấp cứu cơ bản” của Sở Y tế- Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
– Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo ( vận động và dinh dưỡng cho người Thoát vị đĩa đệm) tại Getfit Academy.

KINH NGHIỆM – THÀNH TÍCH

– 5 năm tham gia kinh nghiệm tập luyện, dinh dưỡng và nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Sport & Fitness
– 2 năm kinh nghiệm Boxing

PHONG CÁCH HUẤN LUYỆN

– Tiết kiệm thời gian, đạt kết quả tối ưu
– Tập luyện- Dinh Dưỡng- Nghỉ ngơi
– Tạo thử thách đột phá mọi giới hạn
– Tận tâm với nghề, khách hàng.
– Hãy bước lên tập luyện và chế độ ăn uống của bạn với tôi, khi tôi là Huấn luyện viên của bạn

Skills

Fitness
99%
Kickboxing
60%